Stante se expertem se svymi sitovymi dovednostmi

Stante se expertem se svymi sitovymi dovednostmi

Abyste byli úspěšní na tomto trhu práce, budete muset využít své síťové dovednosti. Je důležité mít strategii pro networking v práci i mimo ni. Networkingové akce jsou skvělým způsobem, jak se setkat s lidmi ve vašem oboru a dozvědět se o nových technologiích, službách a produktech. Mnoho společností také pořádá networkingové akce, během kterých můžete navazovat kontakty s manažery z jiných podniků. Můžete se také dozvědět o nových společnostech, produktech a službách účastí na akcích pořádaných vašimi oborovými organizacemi.

Staňte se expertem se svými mluvenými komunikačními dovednostmi

 

Mluvit a naslouchat jsou nezbytné pro jakoukoli práci, ale jsou důležité zejména pro manažery a vedoucí pracovníky. Abyste byli úspěšní na tomto trhu práce, musíte být schopni jasně a efektivně komunikovat s manažery a vedoucími pracovníky z jiných společností. Dobrá komunikace je zvláště důležitá při sjednávání platu nebo benefitů. Jako EP budete muset být schopni efektivně komunikovat se zúčastněnými stranami ve společnosti i mimo ni. Pochopení toho, jak technologie mění pracoviště a co musíte udělat, abyste byli úspěšní v tomto novém prostředí, je prvním krokem k úspěchu elektronického profesionála.