Tipy pro kandidaty poprve

Tipy pro kandidaty poprve

 

Buďte připraveni dát si práci. – Networking je klíčovou součástí toho, abyste se stali EP a budovali svou kariéru. Networking vám nejen pomáhá setkat se se současnými a budoucími kolegy, ale také poskytuje přístup k vrcholovému managementu a osobám s rozhodovací pravomocí, kteří mohou poskytovat obchodní výhody prostřednictvím partnerství a společných podniků. – Nebojte se zeptat. – Udržujte svůj životopis aktuální. – Nespoléhejte se pouze na své zkušenosti. – Neomezujte se. – Nebojte se hledat práce, které nejsou uvedeny na pracovních deskách. – Jako nové EP budete čas od času dělat chyby. Poučte se z těchto chyb a zkuste to znovu, moudřeji, s lepšími výsledky. – Nebojte se následovat po svých prvních pracovních pohovorech. – Učte se ze svých chyb a vezměte si poučení z nich do budoucna.

Vliv technologií na pracoviště

Nové technologie ovlivnily pracoviště způsobem, který byl buď pozitivní, nebo negativní. Pochopením dopadu technologií na pracoviště a přijetím opatření, které bude součástí řešení, spíše než reakcí na problémy, které vytvářejí současné obchodní modely, můžete využít technologii k tomu, aby byla vaše organizace úspěšnější. Větší funkčnost a výběr vedly k vývoji pracoviště. Na pracoviště se nyní zavádí nový software, hardware a procesy. Je důležité, aby vedoucí pracovníci rozuměli současnému technologickému prostředí své organizace, aby mohli činit informovaná rozhodnutí ohledně investic do technologií.